Disclaimer

Deze website is eigendom van vzw hotels regio Brugge. 

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van vzw hotels regio Brugge. De toegang tot of het gebruik van deze website is ondergeschikt aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden (GV). Door deze website te betreden of te gebruiken stemt u in met de gebruiksvoorwaarden. Bent u het niet eens met de gebruiksvoorwaarden, dan mag u deze website niet betreden.
 

Copyright

De volledige inhoud van deze website en het eigendom van vzw hotels regio Brugge worden beschermd door het auteursrecht. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van vzw hotels regio Brugge is het strikt verboden de inhoud te kopiëren, behalve voor niet-commercieel individueel gebruik; ook nadien mag de inhoud niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op enige andere wijze worden herverdeeld. Behoudens andersluidende bovenstaande bepaling is het verboden informatie, tekst of documenten op deze website of eender welk deel daarvan in elektronische of gedrukte vorm te kopiëren, laten zien, downloaden, verdelen, wijzigen, reproduceren, opnieuw publiceren of doorzenden, alsook om afgeleid werk te creëren op basis van de afbeeldingen, tekst of documenten op de website. Elke kopie van dit document of een deel daarvan moet dit bericht inzake copyright en alle andere kennisgevingen inzake eigendom vermelden.
 

Handelsmerken

Behoudens andersluidende vermelding zijn alle productnamen handelsmerken van vzw hotels regio Brugge of aanverwante bedrijven. Het gebruik van deze handelsmerken is uitdrukkelijk verboden en kan een inbreuk vormen op de wetgeving betreffende auteursrecht of handelsmerken.
 

Schade

Door deze website te betreden, gaat u ermee akkoord vzw hotels regio Brugge te vergoeden voor alle schade die voortvloeit uit eender welke inbreuk die u begaat op deze gebruiksvoorwaarden.
 

Inhoud

Alle gegevens op deze website hebben uitsluitend informatieve of educatieve doeleinden. vzw hotels regio Brugge kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, inclusief directe of incidentele schade, die voortvloeit uit het betreden of gebruiken van deze website, uit de onmogelijkheid om de website te gebruiken of voor fouten of weglatingen in de inhoud op deze website. vzw hotels regio Brugge verwerpt alle aansprakelijkheid voor de inhoud of de aard van de websites van derden die met deze website zijn verbonden. 
 

Toepasbaar recht

Deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil dat uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeit, wordt voor de hoven en rechtbanken van Brugge gebracht. 
 

Varia

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, dan wordt deze bepaling geacht niet te bestaan en doet ze geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen. vzw hotels regio Brugge behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden bij te werken en de inhoud van haar website te allen tijde aan te passen. 
 

Bescherming Persoonsgegevens

De gegevens die langs de website worden ontvangen, zullen vertrouwelijk behandeld worden en niet zonder toestemming overgemaakt worden aan derden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, heeft de klant het recht heeft zijn gegevens te raadplegen en desnoods te wijzigen.