Privacy voorwaarden

Wij beschermen uw gegevens.

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en

boekhouding.

Behoudens verzet van uw kant kunnen ze ook worden gedeeld

aan onze partners zij het altijd onder onze controle.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval

wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben

bij ons gegevens op te vragen.